Zašto su vam potrebni moji lični podaci kao što su adresa stanovanja, datum rođenja i slično?

Vaši lični podaci su potrebni za socio-demografske analize pomoću kojih se biraju odgovarajući ispitanici za pojedina istraživanja i kako bismo naručiocima istraživanja obezbedili kvalitet prikupljenih podataka. Osim toga, Vaši podaci su potrebni za uručivanje nagrada koje ćete primiti u okviru web panela JAZNAM.