Istraživanja

Da li moram učestvovati u svakom istraživanju za koji dobijem poziv?

Učestvovanje u svim vrstama marketinških istraživanja i ispitivanja javnog mnjenja je dobrovoljno, što znači da je odluka u kom istraživanju ćete učestvovati Vaša. Naravno da bismo želeli da učestvujete u svakom istraživanju za koje dobijete poziv, ali ćemo razumeti ako se povremeno ne odazovete na poziv.

   

Da li smem da prekinem popunjavanje ankete i nastavim kasnije?

Da. Sistem pamti gde ste stali. Kada sledeći put otvorite link koji ste dobili u pozivu za anketu ili podsetniku, otvoriće se pitanje na kom ste prekinuli popunjavanje ankete. Vaši prethodni odgovori neće biti izbrisani.

Imajte u vidu da je link za anketu aktivan dok se na poziv ne odazove potreban broj ispitanika ili najkasnije do datuma navedenog u pozivu za anketu. Postoji mogućnost da kada budete želeli da nastavite sa popunjavanjem ankete to neće biti moguće jer je istraživanje u međuvremenu završeno.

   

Koje su teme istraživanja na web panelu JAZNAM?

Teme naših istraživanja su raznovrsne, od robe široke potrošnje do usluga, ocenjivanja reklama,  testiranja novih proizvoda, društvenih istraživanja... Učestvovanje u istraživanju možete biti vrlo zabavno, a za saradnju ćete biti i nagrađeni.

   

Koliko često ću dobijati pozive za učestvovanje u istraživanju?

Vrsta i broj poziva za ankete koje ćete dobiti zavise od podataka koje ste naveli. Što više podataka navedete, bolje ćemo Vas upoznati i lakše odrediti istraživanja koja bi Vama mogla biti interesantna. U svakom istraživanju može učestvovati ograničeni broj ispitanika, zato se pozivi za ankete šalju na e-mail slučajno odabranih članova čiji profil podaci odgovaraju zahtevima istraživanja koja trenutno sprovodimo. Trudimo se da svi članovi panela dobiju podjednak broj poziva za ankete. Pozive Vam nećemo slati češće od 2 puta mesečno.

   

Koliko vremena je potrebno za popunjavanje upitnika?

Vreme potrebno za popunjavanje upitnika se razlikuje od istraživanja do istraživanja. Neka istraživanja obuhvataju samo nekoliko pitanja, dok je za učestvovanje u nekim drugim istraživanjima potrebno malo više vremena. O dužini upitnika ćete biti obavešteni pre popunjavanja upitnika, odnosno u svakom pozivu za anketu.

   

Zašto ste mi poslali poziv za učestvovanje u istraživanju ako nisam odgovarajući ispitanik?

Pozivi za ankete se šalju na e-mail slučajno odabranih ispitanika čiji profil podaci odgovaraju zahtevima istraživanja koja trenutno sprovodimo. Osim demografskih uslova, potrebno je da ispitanik ispuni i dodatne uslove koji zavise od teme i vrste istraživanja. Ako član ne zadovoljava uslove za učestvovanje u određenom istraživanju, anketa će biti završena nakon nekoliko selekcionih pitanja. U tom slučaju, član ne dobija JaZnam bodove, osim ako je u pozivu za anketu naznačeno drugačije.