Zaštita podataka

Kako na web panelu JAZNAM postupate sa mojim ličnim podacima i odgovorima na pitanja u anketi?

Svi podaci pridobijeni u okviru web panela JAZNAM se koriste isključivo u istraživačke svrhe. Vaši lični podaci su potrebni za socio-demografske analize pomoću kojih se biraju odgovarajući ispitanici za pojedina istraživanja. Rezultate istraživanja objavljujemo tako što ih razvrstavamo u određene socio-demografske grupe (npr. mladi, tročlana porodica,...), i rezultati kao takvi ne mogu se povezati sa pojedincem.

U kompaniji Valicon garantujemo da će svi podaci biti zaštitićeni od objavljivanja trećim osobama. Koristimo vlastite web servere na kojima se lični podaci članova čuvaju u obliku koji ne dozvoljava otkrivanje identiteta ispitanika, odnosno nije ih moguće povezati sa odgovorima datim na pitanja u anketi. Više informacija o zaštiti podataka možete pročitati na stranici Zaštita podataka.

   

Na koji način i u kom obliku se čuvaju moji lični podaci i podaci prikupljeni u istraživanju?

Sve lične podatke članova i podatke prikupljene u okviru istraživanja čuvamo i obrađujemo u anonimnom obliku na vlastitim web serverima koji pružaju zaštitu i sigurnost prema najnovijim standardima i kriterijumima. Sve odgovore članova pretvaramo u numeričke kodove i ne povezujemo ih sa imenom i prezimenom ispitanika. Na taj način garantujemo da Vaše lične podatke nije moguće identifikovati, odnosno povezati sa odgovorima koje ste dali u okviru istraživanja. Više informacija o zaštiti podataka možete pročitati na stranici Zaštita podataka.

Društvo Valicon d.o.o., koje ima u vlasništvu web panel JaZnam i ima isključivo pravo upravljanja navedenim panelom, posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka, a vođeno je i preporukama međunarodnih organizacija koje upravljaju delovanjem marketinško-istraživačkih agencija, poput ESOMAR i AAPOR.