Web panel JaZnam svoje članove nagrađuje JaZnam bodovima.

 

Vrednost jednog boda iznosi jedan dinar.

  1. Prve bodove dobijate prilikom prijave na panel, pri čemu Vam poklanjamo 100 bodova.
  2. Poklanjamo Vam dodatnih 10 bodova za svaku anketu koju popuni 'prijatelj' koji se na panel prijavi preko Vašeg regrutacijskog linka koji smo Vam poslali na e-mail prilikom prijave, a kasnije ćemo Vam ga slati u svakom pozivu za učestvovanje u istraživanju. Pravo na dodatne bodove imate tokom prve 4 godine članstva Vašeg 'prijatelja' (važi za prijatelje učlanjene posle 10. juna 2014. godine).
  3. JaZnam bodove dobićete za svaku popunjenu online anketu. Bodovi koje ćete dobiti za popunjavanje određene ankete zavise od dužine ankete, što će biti navedeno u pozivu za svaku anketu koji Vam šaljemo putem elektronske pošte (e-mail).
Što više anketa popunite, više bodova osvajate.

 

Kako iskoristiti bodove?

Kao član panela možete JaZnam bodove iskoristiti tako što ćete ih unovčiti ili zameniti za vaučere (vrednosne bonove). Isplate su zaokružene na 1000 bodova, što znači da možete zameniti 1000, 2000, 3000 ... JaZnam bodova.

  1. Na svakih 1000 bodova možete izabrati opciju zamene za vaučere za kupovinu (na internetu, u raznim prodavnicama, dopune za mobilni telefon ...).
  2. Na svakih 4000 bodova možete zatražiti isplatu na tekući račun. Pritom je potrebno da potpišete ugovor o autorskom delu koji će Vam biti dostavljen na kućnu adresu i isti nam vratite (troškove slanja ugovora snosimo mi).

U svakom trenutku možete proveriti stanje bodova ili pristupiti Vašim korisničkim podacima. Potrebno je da u delu Pristup profil podacima (u gornjem desnom uglu ove strane) unesete Vašu e-mail adresu i dobićete poruku sa traženim podacima. Takođe, ovi podaci će Vam biti poslati u svakom pozivu za anketu.

 


Isplate se vrše kvartalno i to:

  1. u mesecu martu (za prijave od 1. do 15. februara),
  2. u mesecu junu (za prijave od 1. do 15. maja),
  3. u mesecu septembru (za prijave od 1. do 15. avgusta),
  4. u mesecu decembru (za prijave od 1. do 15. novembra).

Presek stanja bodova se vrši 31. januara, 30. aprila, 31. jula i 31. oktobra. Svim članovima panela koji prikupe dovoljan broj bodova biće poslata e-mail poruka sa linkom za pristup Nagradnom katalogu u kome će moći da se prijave za isplatu, odnosno da zamene svoje JaZnam bodove za praktične nagrade. Ukoliko u predviđenom periodu ne izaberete nagrade, neiskorišćeni bodovi biće preneti u naredni kvartal.

 

Pravila o osvajanju JaZnam bodova možete naći na stranici Uslovi i pravila učestvovanja.

 

 

Pristup profil podacima

Brza anketa

Kako ocenjujete izgled web stranice JaZnam?