Zaštita podataka

 

JaZnam je vlasništvo kompanije Valicon d.o.o.


VALICON je kompanija za marketinško savetovanje i istraživanje koja posluje na području J
ugoistočne Evrope i u svom radu ima desetogodišnje iskustvo. Više podataka o radu kompanije Valicon naći ćete na web stranici www.valicon.net.


Društvo Valicon d.o.o., koje ima u vlasništvu web pa
nel JaZnam i ima isključivo pravo upravljanja navedenim panelom, posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka, a vođeno je i preporukama međunarodnih organizacija koje upravljaju delovanjem marketinško-istraživačkih agencija, poput ESOMAR i AAPOR.


U kompaniji Valicon garantujemo da će se dobijene informacije koristiti isključivo u istraživačke svrhe.

U
kompaniji Valicon garantujemo da ćemo Vaše lične podatke, i sve druge podatke prikupljene tokom registracije, zaštititi od objavljivanja drugim osobama. Takođe, podatke prikupljene u našem istraživanju (npr. odgovore na pitanja u anketama, transkripte fokus grupa ...) nećemo koristiti na način koji bi mogao da otkrije Vaš identitet, osim u slučaju kada pojedinac izričito pristane na to.

Registracijom
na panel pojedinac (u nastavku: član) daje svoj pristanak da, za potrebe upravljanja članstvom i sprovođenja marketinških istraživanja kao i ispitivanja javnog mnjenja na panelu JaZnam, kompanija Valicon d.o.o. (u nastavku: čuvar ličnih podataka) prikuplja sledeće informacije o pojedincu:

  1. adresa elektronske pošte,
  2. podatke koje član daje kao odgovore na pitanja u anketi,
  3. podatke o broju anketa u kojima je član učestvovao, kao i da li su to nagradna istraživanja ili istraživanja u kojima nema nagrađivanja.

Čuvar ličnih podataka može koristiti gore navedene informacije u svrhu marketinških istraživanja i ispitivanja javnog mnjenja koje je član naveo u postupku registracije (označavanje vrsta istraživanja u kojima bi želeo da učestvuje – tačka 3.1. dokumenta Uslovi i pravila učestovanja).


Član dopušta da se gore navedene informacije, ako je to potrebno z
a navedene namene, prenose drugim osobama, ali tek nakon prethodnog odobrenja člana.


Čl
an prijavom na panel potvrđuje da je upoznat sa pravom na uvid, prepis, kopiranje, ažuriranje, ispravke, blokiranje i brisanje ličnih podataka, koja se odnose na njega, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka.


Član dobrovoljno prosleđuje lične podatke čuvaru ličnih po
dataka (Valicon d.o.o.), dok se kompanija Valicon d.o.o. obavezuje da će gore navedene podatke sticati samo na temelju individualnog i dobrovoljnog pristanka. U slučaju da član ne želi da da saglasnost za prikupljanje ličnih podataka, ne može postati član web panela JaZnam.


Svi lični podaci člana i odgovori na pitanja u anketi su poverljivi. Svi prikupljeni podaci obrađuju se anonimno. Rezultate istraživanja objavljujemo tako što ih razvrstavamo u određene grupe (npr. mladi, tročlana porodica,...), i rezultati kao takvi ne mogu se povezati sa pojedincem.


Garantujemo Vam da nećemo slati neželjenu pošt
u (SPAM). Vašu adresu elektronske pošte (e-mail) nećemo prosleđivati drugim osobama, osim ako Vi to ne dopustite.

 

U kompaniji Valicon garantujemo da se NE bavimo direktnim marketingom (prodajom). Na to nas, uz ostalo, obavezuju gore navedeni kodeksi. Kompanija Valicon se isključivo bavi savetodavnim i istraživačkim delatnostima.


Učestvovanje u svi
m vrstama marketinških istraživanja i ispitivanja javnog mnjenja je dobrovoljno, dok se naš poziv na učestvovanje upućen Vama, temelji na Vašem prethodnom odobrenju. Isto tako, imate pravo da se bilo kada odjavite sa panela. Detalji o ovome mogu se pronaći u Uslovima i pravilima učestovanja.


U kompaniji Valic
on ulažemo napor kako u istraživanje ne bismo uključili osobe mlađe od 15 godina bez saglasnosti njihovih roditelja ili staratelja. Pri tome smo vođeni kodeksom COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Na žalost, potpuna identifikacija osobe putem interneta nije moguća, zato se ne isključuje mogućnost greške kod gore navedenog problema.


U spro
vođenju online anketa u kompaniji Valicon koristimo male tekstualne datoteke – „kolačiće“ (cookies). Takve datoteke se čuvaju na računaru korisnika interneta. „Kolačiće“ koristimo samo kako bi se osigurao kvalitet prikaza naših stranica, za proveravanje validnosti popunjenog upitnika i kako bi se sprečilo dupliranje odgovora jednog ispitanika. Svaki web pretraživač Vam omogućava da izaberete opciju obaveštavanja, kada neko želi da postavi „kolačiće“ na Vaš računar, i svaki web pretraživač omogućava brisanje „kolačića“, odnosno ima mogućnost da spreči njihovo učitavanje. Pomoću „Kolačića“ ne prikupljamo nikakve dodatne informacije sa Vašeg računara osim informacija navedenih u ovoj stavci.


U kompaniji Valicon koristimo isključivo vlastite web servere koji pružaju zaštitu
i sigurnost prema najnovijim standardima i kriterijumima. Na taj način obezbeđujemo zaštitu Vaših informacija od gubitka, izmene i nepravilnog korišćenja. Pristup serveru i bazi podataka ima ograničen broj zaposlenih.

Zakon o zaštiti podataka.

 

Za dodatne informacije ili ovlašćenja, molimo kontaktirajte:

Valicon d.o.o

Gavrila Principa 16

11000 Beograd

e-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Tel: +381 (0)11 3030 111

 

 

 

 

 

Pristup profil podacima

Brza anketa

Kako ocenjujete izgled web stranice JaZnam?